Materialer

Lantanoider

Lantanoider er en gruppe grunnstoffer med atomnummer fra og med 57 (lantan) til 71 (lutetium).

Ofte kalles den noe større gruppen av lantanoider samt yttrium og scandium for sjeldne jordarter eller jordartsmetaller.

Materialer

Lantanoider

Lantanoider er en gruppe grunnstoffer med atomnummer fra og med 57 (lantan) til 71 (lutetium).